L'Hospitalet

L’Hospitalet destinarà els 11,06 milions d’euros de romanent de tresoreria al finançament de le

  • l-h.cat
  • Actualitzat:
  • Creat:

D’aquesta quantitat, 2,5 milions es destinaran a ajuts directes per a persones treballadores autònomes, tal com recull el Pacte de ciutat en l’eix 37 de reactivació econòmica.

El Ple municipal ha aprovat la liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2020, que presenta un romanent de tresoreria per a despeses generals efectivament disponible d’11,06 milions d’euros.

A conseqüència de la suspensió de les regles fiscals per a l’exercici 2020 i 2021, l’Ajuntament podrà destinar aquest romanent a la prestació de serveis municipals així com a donar suport als sectors, col·lectius i persones que s’han vist greument perjudicats per la pandèmia, contribuint a la reactivació socioeconòmica de la ciutat.

Així, s’ha aprovat incorporar 4,4 milions d’euros d’aquest romanent de tresoreria al pressupost de 2021 per finançar diferents projectes inclosos en el Pacte de ciutat. D’aquesta quantitat, 2,5 milions es destinaran a ajuts directes per a persones treballadores autònomes, tal com recull el Pacte de ciutat en l’eix 37 de reactivació econòmica. Aquesta quantitat se suma a la partida inicial de 500.000 euros aprovada al ple municipal de febrer passat. De la resta de l’import, 900.000 euros aniran a la prestació de serveis dels poliesportius municipals i a subvencions per a entitats esportives de la ciutat, i 400.000 euros a diferents projectes de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura.

Malgrat la situació econòmica de la ciutat, s’han mantingut uns bons nivells de liquidació del pressupost del 2020. Si bé els ingressos propis han caigut prop de l’11% per la davallada d’ingressos per taxes, preus públics i d’altres (uns 15,3 milions d’euros respecte a les previsions inicials), els recursos destinats a despesa social han estat de 27 milions d’euros, el 10,20% de la despesa total liquidada.

La taxa d’endeutament de l’Ajuntament és del 29,30%, per primer cop per sota del 30% i molt inferior a la permesa que és del 75% dels ingressos corrents liquidats. Aquest baix nivell d’endeutament garanteix la sostenibilitat de les finances municipals i assegura la futura capacitat inversora.