L'Hospitalet

Moció en defensa de la dignitat i les llibertats de les dones

  • Actualitzat:
  • Creat:

Moció que recull la sensibilitat social que ha generat una onada d'indignació davant la sentència de La Manada. Les dones de L'Hospitalet no volem ser valentes; volem ser lliures! No és no!

El Ple del mes de maig, a proposta del grup polític Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, amb l’adhesió dels grups polítics municipals de Ciutadans, ICV-EUiA-Pirates-E, PP i CiU, acorden:

PRIMER.- Manifestar que la sentència de l'Audiència Provincial de Pamplona reflecteix una manca de sensibilitat inassolible en una societat democràtica i que és un greu atac contra la dignitat de les dones.

SEGON.- Instar  totes les administracions públiques a incrementar els seus esforços per tal de prevenir i abordar les violències sexuals, especialment dins les festes.

TERCER.- Refermar, una vegada més, la condemna a totes les formes de violències sexuals que pateixen les dones i reconèixer el seu dret a viure sense violència masclista, amb el compromís de seguir atenent a les dones en situació de violència sexual pels serveis municipals especialitzats i de fer pedagogia amb campanyes de sensibilització i educació en valors per prevenir aquest tipus de conductes.

QUART.- Traslladar els precedents acords al Parlament de Catalunya, al Govern d’Espanya, al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la FAVV de l’Hospitalet i a les entitats de dones del municipi.

Fitxers adjunts: