L'Hospitalet

Demanem a Endesa que retiri la seva amenaça de tallar la llum a les famílies més vulnerables

  • #PobresaEnergètica
  • Actualitzat:
  • Creat:

Cal iniciar una negociació en un clima de cooperació i diàleg ja que l'amenaça és una il•legalitat d'acord amb la Llei 24/2015. Endesa no pot tallar la llum a les persones que no poden fer fer front econòmicament al pagament dels rebuts.

Aquestes són les principals peticions que presenta el nostre grup polític municipal en la moció del Ple Municipal de setembre:

- Demanar, com a condició indispensable,  la retirada de l’amenaça d’ENDESA d’efectuar talls de subministraments a partir de l’1 d’octubre a les persones endeutades en situació de vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una negociació amb un clima de cooperació i diàleg i perquè aquesta amenaça constitueix una il·legalitat d’acord amb la Llei 24/2015.

- Instar a la Generalitat de Catalunya que lideri la negociació per a l’elaboració d’un conveni que permeti regular la gestió del deute històric i del que generin en el futur les famílies en situació de vulnerabilitat social, amb el consens de totes les institucions catalanes i amb la Llei 24/2015 com a marc de referència.

- Instar a la Generalitat de Catalunya a la creació d’un espai estable de treball entre totes les institucions catalanes per a elaborar un protocol i reglament de desplegament de la Llei 24/2015 on es defineixi la gestió del deute generat per les famílies en situació de vulnerabilitat social i per garantir que cap ciutadà en situació de vulnerabilitat és objecte d’un tall de subministraments, en aplicació de la Llei 24/2015.

- Exigir a ENDESA que assumeixi responsabilitats en relació a la garantia dels drets de la ciutadania en situació de vulnerabilitat social al subministrament elèctric, tal i com marca la llei.

- Garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat ni les administracions locals hauran de fer front al deute de subministraments bàsics de les famílies vulnerables.

- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a ENDESA, a la FAVLH i a l’Aliança contra la Pobresa Energètica.

 

Hem d'impulsar una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la problemàtica de la pobresa energètica

Fran Belver, portaveu del Grup Municipal Socialista: "Tenim la ferma voluntat que aquest tema no es resolgui tal com vol Endesa sinó amb diàleg. Quan han vist la nostra contundència la companyia ha reformulat la seva intenció de partida i ja han començat les reunions per resoldre'n els problemes"

 

 

Fitxers adjunts: