L'Hospitalet

Vols conèixer les mocions PSC L'H Ple Municipal de març?

  • Actualitzat:
  • Creat:

Els socialistes de L'Hospitalet presentem dues mocions: una per demanar un Govern estable a Catalunya i una altre per reclamar a la Generalitat el desplegament efectiu de la Renda Garantida de Ciutadania.

- Exigim a la Generalitat de Catalunya el correcte desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania:

 

- Accelerar el procés d'adjudicació de cites prèvies de la renda garantida de ciutadania, informant l'interessat/da d'aquelles oficines amb la llista d'espera més curta.

- Resoldre els expedients oberts dotant a la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa dels medis personals i material necessaris per a aquesta finalitat.

- Informar a les persones sol·licitants sobre la situació del seu expedient dins els terminis que marca la Llei, així com obrir vies de revisió per aquells expedients que finalment quedin rebutjats, especialment en casos de menors, persones amb dependència i dones víctimes de violència masclista.

- Prioritzar la resolució dels expedients que superin els 5 mesos d’espera.

- Facilitar a través del web de la Generalitat de Catalunya el formulari de reclamacions i d'interposició d'un recurs d'alçada per aquells beneficiaris/àries que hagin vist vulnerats els seus drets en relació a la Llei.

- Destinar els recursos tècnics i de personal necessaris per a una atenció de qualitat a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya i als Serveis Socials Bàsics.

Demanem la formació d'un govern que governi per Catalunya i la normalització de les relacions institucionals

 

- Instem el Parlament de Catalunya a obrir el termini de dos mesos establert a l'article 4.6 de la llei 13/2008 de la Presidència de la Generalitat i del Govern finit el qual, si no s'hagués procedit a investir un president o presidenta de la Generalitat, s'haurà de procedir a convocar noves eleccions.

- Instem el Govern d’Espanya a l'aixecament de les mesures autoritzades pel Senat en desplegament de l'article 155 CE una vegada format un nou Govern de la Generalitat.

- Demanem a la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya a la necessària normalització de les relacions institucionals, impulsant els mecanismes bilaterals i multilaterals existents, sense renunciar a obrir tants àmbits de diàleg i negociació com siguin necessaris, sense vetos ni exclusions.

- Manifestem la necessitat de defensar el compliment de la llei perquè només hi ha democràcia des del respecte a la legalitat, inclòs el respecte als procediments de reforma de la llei que és el que garanteix la nostra llibertat enfront de l'arbitrarietat del poder.

- Instem el Congrés dels Diputats a impulsar una reforma constitucional que prevegi  almenys unes noves regles per al repartiment competencial que millorin l'autogovern de la Generalitat des del respecte i la lleialtat institucional; un acord sobre el finançament autonòmic que doti de recursos necessaris per al sosteniment de les grans polítiques públiques; i l'establiment d'un Senat federal com a mecanisme de representació territorial de les comunitats autònomes facilitant així la seva participació en la presa de decisions en l'àmbit estatal.

El nostre portaveu del Grup Municipal Socialista, Fran Belver, explica les dues mocions en aquest vídeo.

Fitxers adjunts: